Video Of The Week

Coast Guard takes on giant surf in epic training session

TROPICAL CYCLONE FEHI


TROPICAL CYCLONE FEHI from NOJILANDFILM

TROPICAL CYCLONE FEHI SURF SESSION in Gold Coast

***SURFER

TAKUMI NAKAMURA
DAI WAKO
KENTA ISHIKAWA
TAICHI WAKITA
YUTA TSUKAMOTO
HINATA AIZAWA
KOTA IIDA
MIYU FURUKAWA
DAIKI TANAKA
KAITO KUROKAWA
HIROYA MIWA
YUGO KWABATA
YUSUKE KATO
TOY TANAKA
YUARO SAITO

REN HASHIMOTO
NAO OMURA

***VENUE

SNAPPER ROCKS
KINGS CLIFF
BURLEIGH HEDS
PALM BEACH


No comments